Restore

Yazılımın yeniden ve en baştan yüklenmesi. Upgrade ile karıştırılmaması gerekmektedir.

Posted in: Terimler

Comments are closed.