Yakala Pokemonları

Tim Cook beyciğim Pokemon diyeceğine Pokeman dedi, olaylar gelişti.