Twitter Yasağı Kalktı, İşte BTK’nın açıklaması!

20 Mart’ta Twitter’a gelen yasak, bugün kaldırıldı (darısı YouTube’un başına)! BTK’dan yapılan açıklama ise şöyle:

Konu: Twitter Sitesine Erişim Engelinin Kaldırılması 03/04/2014

BASIN AÇIKLAMASI
Anayasa Mahkemesinin 02.04.2014 günlü 2014/3986 başvuru numaralı kararı 03.04.2014 günü
Kurumumuza ulaşmış ve Mahkeme kararı gereği, yurt dışı merkezli Twitter firmasının İnternet
erişimine 03.04.2014 tarihi itibariyle engelleme kaldırılmıştır.
Bilindiği üzere adı geçen firma içeriğinde bulunan bazı hesaplar hakkında vatandaşlarımızın yaptığı
şikâyetler üzerine Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemelerince URL bazlı olarak erişimi engelleme kararı verilmişti.
Mahkeme kararları çerçevesinde URL bazlı engelleme talepleri, twitter’in sunduğu içeriklere ait
adreslerin tamamının, “güvenli-security-https” kodlu olması nedeniyle karşılanamamıştı. Güvenli
kodlu adresler doğrudan ilgili firmanın işbirliğini gerektirmektedir.
Erişimi engelleme talepleri, elektronik ortamda bahsi geçen firmaya iletilmiş, fakat iyiniyetli
çabalarımıza rağmen, adı geçen firma bu kararlara duyarsız kalmış, içerikler çıkarılmamış ve
Mahkeme kararları yerine getirilmemişti.
Bundan dolayı Mahkeme kararlarıyla mağdur oldukları tespit edilen vatandaşlarımızın ileride telafisi
mümkün olmayacak sorunlarla karşılaşmaması ve mağduriyetlerinin önlenmesi için, söz konusu
firmanın İnternet sayfasına 21.03.2014 tarihinde bütünüyle erişim engellenmesi tedbiri
uygulanmıştı.
Erişim engellemesi sonrasında, Twitter firması Türkiye’de bir temsilci belirlemiş ve bu çerçevede
bir takım görüşmeler yapılmıştır.
22.03.2014 tarihinde yapılan ilk görüşmede mevcut Mahkeme kararlarından 4 tanesinin gereği
yerine getirilmiştir. 01.04.2014 tarihinde yapılan ikinci görüşmede ise, 01.01.2014 tarihinden beri
vatandaşlarımızın bireysel müracaatlarına dayalı engelleme talepleri ve diğer Mahkeme karalarının
gereğinin yapılması Twitter firmasından talep edilmiştir.
21.03.2014 tarihli Basın Bildirimizde de belirtildiği üzere, Mahkeme kararlarının gereğini yerine
getirmek üzere bir mekanizma kurulması halinde söz konusu tedbirin kaldırılması zaten
öngörülmüştü.
Kamuoyunun da bildiği gibi İdari Mahkemelerde yargı süreci de devam etmektedir. Fakat İdari
Mahkemelerce yargı süreci tüketilmeden Anayasa mahkemesinin kararlarına uyma zorunluluğu
gereğince, Twitter firmasının internet sayfasına erişim engellemesi kaldırılmıştır.
Bu dönemde Twitter firması ile yapılan temaslar çerçevesinde bir irtibat mekanizması kurulması
süreci de hızlanmıştır. Verilen kararların, vatandaşlarımızın bireysel haklarının ve özel hayatlarının
gizliliğinin ihlali gibi durumlarda, mağduriyetlerini gidermeye hız kazandıracak bu mekanizmanın
kurulma sürecini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz.
Bu süreçte Kurumumuzun tek amacı, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin kararlarının yerine
getirilmesi, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi ve benzer durumlara karşı hızla tedbir alınması
amacıyla, adı geçen firma ile sağlıklı bir iletişim mekanizması oluşturmak ve ileride olası benzer
sorunları yaşamamak olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Basın ile İlişkiler Müdürlüğü

GMK Bulvarı Yeşilırmak Sok. No:16 Demirtepe /ANKARA
Tel: (312) 294 70 37 Faks: (312) 294 72 46
e-posta: bim@btk.gov.tr Elektronik Ağ: www.btk.gov.tr

BTK Twitter